От собствен опит знаем, че стартирането на бизнес в друга държава и на нови пазари не е лесно и може да бъде съпроводено с доста непредвидени изненади и предизвикателства. Точно затова създадохме АББА – за да споделим този опит, съвети и контакти, които са важни и ценни за такъв тип начинание. Ние знаем от къде да започнете, кои са първите стъпки, които трябва да предприемете и как да ви помогнем, за да избегнете често допускани грешки.

Знаете ли, че:

Asset 2
Всеки щат, град или населено място имат свои индивидуални закони и правила, които трябва добре да се проучат преди да се стартира бизнес там. Често срещано е някой град да има забрана или лицензионен режим за определен вид дейност, а неспазването на ограничението води до солени глоби или съдебно преследване.
Asset 2
Данъците на отделните щати и дори градове са много различни. Всяка група стока или недвижим имот биват облагани с различни ставки. Проверете ги добре преди да стартирате.
Asset 2
За да откриете банкова сметка, трябва да имате регистриран адрес, а за да имате регистриран адрес (дори под наем), трябва да имаш банкова сметка. Параграф 22.
Asset 2
В Америка всяко нещо (човек, сграда, автомобил) трябва да бъде застраховано. При наличие на инцидент и липса на застраховка коства много скъпо, понякога милиони.
Asset 2
Кредитният рейтинг (Credit score) е от ключово значение при теглене на кредит, но и при наемане на недвижим имот. Чрез система от показатели, кредиторите оценяват благонадеждността на кредитополучателя и в много от случаите отказват кредит или му повишават лихвата.
Asset 2
Когато наемате недвижим имот (например склад за 5 год.), нямате право да развалите договора до изтичане на срока му. В случай, че наемателят напусне обекта преди изтичане на договора, следва да заплати сумата на наема до края на периода. Често срещаното в България предизвестие за напускане преди края на договора не се прилага в САЩ.
Asset 2
Има и много други предизвикателства, които можете да научите и избегнете, ако станете наши членове.