В АББА се стремим да помогнем за успеха на Вашия бизнес и да допринесем за неговия растеж. Постигаме го благодарение на предимствата, от които се възползват нашите членове и на разнообразните услуги, които предоставяме. Организираме събития и подкрепяме с дейности, които улесняват създаването на мрежа от бизнес контакти, партньорства и успешно сътрудничество.

Защо да станете член на АББА?

Възможности за членствo

Какво е необходимо, за да станете член?

Защо да станете член на Асоциацията?

Asset 2
Ще имате достъп до дългогодишен практически опит и експертиза, развити от двете страни на Океана.
Asset 2
Предоставяме възможност за лични срещи с президент, изпълнителен директор или членове на борда на Асоциацията, с които може да споделите и обсъдите конкретни за Вас проблеми, казуси и планове за развитие.
Asset 2
Ще получавате индивидуално съдействие и контакт до професионалисти с опит, свързан със специфичните Ви бизнес нужди.
Asset 2
Членове на Асоциацията, които имат желание да започнат дейност в САЩ, ще получат ценни съвети, свързани със законодателството, данъчната уредба и възможностите за развитие на бизнеса, предлагани от различните Щати. Особено ценни и полезни са съветите, свързани с емиграционната политика на САЩ, както и начините за получаване на инвеститорски статут на фирмата. При необходимост, можем да свържем тези компании с добри адвокати, лицензирани лобисти, брокери на недвижими имоти и влиятелни хора от българската диаспора в САЩ.
Asset 2
Членове на Асоциацията, които имат желание да започнат бизнес в България, ще бъдат подпомогнати с ценни съвети за стъпките при откриване на дружество или юридическо лице с нестопанска цел, банкови сметки, правни и финансови услуги. Ще подкрепим тези организации и с достъп до добри адвокати, счетоводни кантори, консултантски компании от различни сфери на бизнеса, агенции за недвижими имоти и други доказани професионалисти с добра репутация и експертиза. Особено ценни са съветите и препоръките, свързани с преодоляване на административната тежест в България и взаимодействието с държавни институции и служители.
Asset 2
Ще притежавате достъп до ресурси и широк спектър от ценни контакти от двете страни на Океана, които да ви помогнат да развиете успешно бизнеса си и да постигнете целите си.

Как можете да станете член?

Стъпка 1

Запознайте се с нашата дейност, мисия и цели.

Стъпка 2

Ако споделяте нашите разбирания и искате да развивате бизнес в САЩ и България, попълнете Заявлението за членство и ни го изпратете по мейл или чрез онлайн формата по-долу.

Стъпка 3

Ние ще се свържем с Вас и ще се договорим за среща и разговор.

Възможности за членство

Персонално (индивидуално) членство

Индивидуален член е физическо лице, което да споделя ценностите, целите, разбиранията и етичните принципи на Американо-Българската Бизнес Асоциация.

200 лв./година

Неправителствени организации (НПО) и други организации с нестопанска цел

Организация или физическо лице, което представлява организация с нестопанска цел, като бизнес асоциации и сдружения, браншови камари, търговски обединения, чуждестранни камари и др.

300 лв./година

Корпоративно членство за
стартиращи и микро предприятия

Фирми, които са дефинирани като микро предприятия според годишните приходи от дейността и броя на служителите, съгласно приложимото българско законодателство.

500 лв./година

Корпоративно членство за
малки и средни предприятия

Малки и средни предприятия според годишните приходи от дейността и броя на служителите, съгласно приложимото българско законодателство.

1000 лв./година

Ексклузивно членство

Това специфично членство дава възможност на дружества/други юридически лица за дългосрочно партньорство с АББА, и да се възползват от специфични услуги, подкрепа и влияние сред американо-българската общност и държавните институции. Конкретните възможности се договарят индивидуално със съответната компания.

2000 лв./година

VIP ЧЛЕНСТВО

Този вид членство, представлява стратегическо партньорство с Aсоциацията, при което двете организации се ангажират с провеждането на различни съвместни инициативи, проекти, събития и други. Осигурява се подкрепа за бранда и репутацията, както и видимост в комуникационни канали и дейности на АББА. Партньорството следва да се основава на споделени ценности, интегритет и социална отговорност.

10 000 лв./година

Изтеглете заявление за членство

Изтеглете формуляра за членство, попълнете го и го изпратете по имейл.

Онлайн заявление за членство

Попълнете формуляра, като следвате стъпките.