Американо-Българска Бизнес Асоциация (АББА) е юридическо лице с нестопанска цел, което подпомага сътрудничеството и съвместната работа между малки и средни компании, неправителствени организации и физически лица от България и САЩ.

Мисия

Помагаме на малкия и среден бизнес да се развива устойчиво и успешно на българския и американския пазар.

Цели

Да създаваме работеща и ефективна платформа за правене на бизнес от България в САЩ и от САЩ в България…

Кои сме ние?

Професионалисти и предприемачи от различни сфери на бизнеса. Създадохме АББА, защото осъзнахме, че с натрупания опит, знания и контакти можем да съдействаме за развитието на успешна и взаимодействаща бизнес екосистема.

Президент

Президент

Изпълнителен директор

Създател

Член на Управителния съвет

Член на Управителния съвет

Член на Управителния съвет

Новини и Събития

American-Bulgarian Business Association Founders, Co-presidents, Основатели на Американо-Българска Бизнес Асоциация
Новини
АББА представи екипа, работата и целите си

Американо-българската бизнес асоциация направи своя публичен дебют. Създадената преди по-малко от 6 месеца организацията представи екипа си, свършената до момента работа и целите, които си поставя.

Научете повече »